Bezbednost i zdravlje na radu

Omogućava kompaniji da upravlja rizicima, obavezama i kontroliše usklađenost sa zakonskom regulativom i internim pravilima kako ne bi bila u prekršaju

Savremeno

HSE - BEZRA PLATFORMA je savremen program za službe HSE (OHS) namenjen kompanijama koje imaju visoke zahteve u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, a žele da na jednom mestu imaju sve informacije o obavezama i ispunjenosti, kako nebi bile u prekršaju: obuke, lična zaštitna sredstva, lekarski pregledi, povredne liste, oprema, instalacije... i posetnik obaveza za date aktivnosti,

Ažurno

Program je usklađen sa važećim zakonskim propisima (Član 49. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu), automatski generiše obrasce iz Pravilnika – 14 izveštaja i svu dokumentaciju. Podaci se lako ažuriraju, a HSE -BEZRA PLATFORMA ubrzo kod korisnika postaje glavni alat za rad, jer omogućuje uvid u sve podatke iz prošlosti, sadašnjosti i za budućnost. Jednostavnim planiranjem budućih aktivnosti u skladu sa obavezama iz oblasti BZR i potrebama ostalih službi koje koriste ovaj softver, potpuno je omogućeno upravljanje i kontrola, što kompaniji može da uštedi visoke troškove.

Pouzdano

HSE -BEZRA PLATFROMA je takođe snažan odgovor na inspekcijske nadzore - pouzdanije obavljanje posla i automatizam dobijanja informacija i izveštaja, inspektori u praksi već visoko cene. Pravilnim evidencijama i izveštajima mogu se dokazati sprovedene aktivnosti, čime se povećava sigurnost kompanije i svih odgovornih lica: direktora, šefova i lica odgovornih za BZR.

Dosadašnja iskustva

Model implementacije softvera po sistemu KLJUČ U RUKE, obezbedio je svim našim korisnicima sigurnost investicije, momentalno ispunio očekivane funkcionalnosti, a benefite investicije su počeli da koristite u najkraćem mogućem roku. Garancija ze to je 30 godina iskustva u programiranju i 12 godina iskustva u razvoju softvera u ovoj oblasti. HSE - BEZRA PLATFORMA je strateški proizvod naše kompanije i svakodnevno se radi na razvoju i unapređenju i u pogledu novih funkcionalnosti i razvojem novih oblasti (dodatni moduli), što našim korisnicima daje još jednu sigurnost - da će uvek imati moderan i još kvalitetniji softver. Ponosni smo na saradnju sa našim korisnicima i zato želimo još jednom da vam prenesemo njihove utiske: Uz odličan alat za BZR i ZOP koji imaju korišćenjem HSE - BEZRA PLATFORME, kako kažu, veoma im je važno to što uvek mogu da se pouzdaju u tačnost informacija i sigurni su da njihova kompanija nije u prekršaju. Takođe im znači to što imaju dostupnu kompletnu podršku, ne samo tehničku, nego i stručnu, što razgovaraju sa programerima koji ih odmah shvataju i sa njima komuniciraju "istim jezikom". Sve to im olakšava rad, rešava dileme i pruža osećaj sigurnosti.