Fiskalizacija poreske uprave

Fiskalizacija poreske uprave je rešenje namenjeno državama i njihovim poreskim upravama. Predstavlja najefikasniji sistem fiskalizacije jedne države