Menadžer dokumentacije

Program koji upravlja dokumentacijom, tako što korisniku omogućava da svu dokumentaciju automatski kreira, pretražuje i arhivira

Dokumenti

MENADŽER DOKUMENTACIJE je program za upravljanje dokumentima, koji omogućava izradu, pretraživanje i čuvanje raznih vrsta tipskih dokumenata poput: ugovora, odluka, izjava, putnih naloga i ostale dokumentacije koja potrebno da se kreira u skladu sa prirodom posla. Izradom dokumenata, automatski se kreira i obavezna evidencija u vidu delovodne knjige i ostalih evidencija, posebno za svaku vrstu dokumenta i na nivou kompanije.

Ušteda vremena

Pored automatske izrade dokumenata, korisnik je u mogućnosti da definiše elemente i automatizuje proces fakturisanja, uz definisanje odgovarajućih kriterijuma.

Fleksibilnost

Svu dokumentaciju je moguće čuvati u originalnom obliku, pretraživati po razvnim kriterijumima i pozivati iz baze dokumenata po potrebi.